АДАЛДЫҚ АЛАҢЫ

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметтердің негізгі миссиясы – ұйымның және оның қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы сақтауын қамтамасыз ету. Комплаенс қызметі – ресми мәртебесі, барлық қажетті ақпаратты алуға қол жеткізу құқығы, комплаенс-бақылау саласындағы қажетті сарапшыларды тарта отырып, әлеуетті бұзушылықтар бойынша ішкі тергеу жүргізу құқығы бар ұйымдағы тәуелсіз бөлімшелер. Бұдан басқа, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтердің қызметкерлері өз пікірін білдіру және тәуекелдерді бақылау процесінде алынған бұзушылықтарға қатысты мәліметтерді беру үшін алқалы органға тікелей қол жеткізе алуы тиіс.   

Осылайша, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметтер – бұл агенттіктің жергілікті жерлердегі комиссарлары, олар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың көп деңгейлі жүйесін табысты іске асыруды қамтамасыз ете отырып, реттеуші және қадағалау органдарының барлық санаттарымен өзара іс-қимыл жасайды.